ECOPLAN

Talajvédelmi Terv

Mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni
400 m2-nél nagyobb összterületű beavatkozásokkal érintett területekre, vagy
a talajfelszín megbontásával járó, 500 métert meghaladó vonalas létesítmények fektetési munkái esetében, vagy
olyan területekre, amelyek a mezőgazdasági használattól eltérő beavatkozások miatt károsodtak és a rekultivációs műveleteket követően újra mezőgazdasági célú hasznosításra kerülnek.
A talajvédelmi terv összefoglalja a tevékenység okozta várható károsodást, meghatározza a rekultiváció célját, a rekultiváció során szükséges munkaműveleteket, azok sorrendjét, a szükséges agrotechnikai beavatkozásokat, a mentésre érdemes humuszos rétegvastagságokat és tartalmazza az esetlegesen felszabaduló altalaj elhelyezésére vonatkozó javaslatot.
A talajvédelmi terv a „Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem”, és a „Művelés alól kivett terület újrahasznosítási tervének jóváhagyása iránti kérelem” melléklete.
A talajvédelmi terv a „Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem”, és a „Művelés alól kivett terület újrahasznosítási tervének jóváhagyása iránti kérelem” melléklete.
Humuszos termőréteg mentését megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni
a talajszint végleges megváltoztatásával járó, beruházásnak nem minősülő 1000 m2 -nél nagyobb területnagyságú tevékenységhez,
400 m2 -t meghaladó területigényű beruházások megvalósítása során a humuszos termőréteg mentéséhez.
A fenti esetekben a talajvédelmi terv a „Termőföld belterületbe vonásának engedélyezése iránti kérelem”, a „Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem” kötelező melléklete.
A terv célja:
termőföld végleges más célú hasznosításának talajvédelmi követelményeinek meghatározása
letermelésre kerülő humuszos talaj mennyiségének és felhasználási módjának meghatározása
humuszgazdálkodási tervrész megalapozása, amely tartalmazza a humuszos termőréteg letermelésével, mentésével, hasznosításával, és a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatok tervét

További szolgáltatásaink beruházóknak

Környezetvédelem

RÉSZLETEK →

Hulladékgazdálkodás

RÉSZLETEK →

Vízjogi engedélyeztetés

RÉSZLETEK →

További szolgáltatásaink telephellyel rendelkezőknek

Vízjogi tervezés és engedélyeztetés

Környezetvédelmi szolgáltatások

Hulladékgazdálkodás

Termékdíj, kiterjesztett gyártói felelősség (EPR)

Klíma reziliencia (kockázatértékelés) vizsgálat

ESG adatszolgáltatás támogatása

Szakértői szolgáltatások

proaktívak és pontosak vagyunk
eligazodunk az aktuális jogszabályok hálójában
ismerjük a hatóságok ellenőrzési politikáját és folyamatait
hatékonyan dolgozunk

Ecoplan

Lépjen velünk kapcsolatba!

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal! Megkeresésére 24 órán belül reagálunk. 
Kapcsolatfelvétel
Komplex szemléletünkkel környezetvédelmi szakmai támogatást, jogszabályi normakontrollt, konkrét tervezési, modellezési szolgáltatásokat végzünk a hivatalos engedélyeztetési eljárások menedzselése mellett.
Designed by Kompakt Design
Copyright © 2024 EcoPlan.hu
arrow-left-circlearrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram